ACCA峰会邀请函 | 李昌钰VS姚景源跨届大咖碰撞智慧火花

小新 小新 7年前 (2017-05-05)
 “我一生只做一件事,就是让不可能变为可能!”-- 他是美国历...

第11届ACCA首席财务官峰会10月登陆上海

小新 小新 9年前 (2015-09-25)
                                     第11届ACCA首席财务

2015 ACCA 北京年会即将举办

小新 小新 9年前 (2015-05-05)
l 亚太六地同步 l 财会界最具规模的年度盛会 l 汇聚财界精英...